ସମ୍ବାଦ

 • ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍: ଇନଡୋର ଉତ୍ତାପ ବଜାରରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଧାରା |

  ଇନଡୋର ଆରାମ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ବ esc ଼ିବା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆବେଦନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଘର ଭିତରର ଗରମ ବଜାରକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି |ବ electric ଦୁତିକ ଅଗ୍ନି ଚଟାଣକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବଜାର ଧାରାକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବୁଡ଼ ପକାଇବା: ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପରିବେଶ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁପାରିଶ |

  ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁପାରିଶ |

  ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ?ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଉଭୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଗରମ ଅଟେ |ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଚାରିପାଖର ଉତ୍ତାପ ପରିସର କାଠ ଜାଳିବା କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ପ୍ରକୃତ ନିଆଁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ କ’ଣ?

  ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ କ’ଣ?

  ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି |ଏହା ନିରାପତ୍ତା, କ em ଣସି ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ପାଉଁଶମୁକ୍ତ ସଫେଇର ସୁବିଧା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରକୃତ ନିଆଁର ଆରାମ ଆଣିଥାଏ |ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡିକରେ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଅଗ୍ନି ଚଟାଣ ପରିବାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି, ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଘରର ଉତ୍ତାପକୁ ପୁନ ef ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ |

  ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଘରର ଉତ୍ତାପକୁ ପୁନ ef ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ |

  ଫାୟାରପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ a ଘରର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ଯାହା ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଆରାମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ |ଶୀତଦିନେ ଶୀତ ମାସରେ, ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶୀତର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରମ୍ପାରିକ ଫାୟାରପ୍ଲା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ...
  ଅଧିକ ପଢ